Prnjavor

Važniji telefoni

 • Hitna pomoć: 124 i 665-358
 • PolicijA: 122
 • Uprava javnih prihoda:660-661
 • Skupština opštine:660-340
 • Sud za prekršaje: 663-337
 • Veterinarska stanica: 660-427
 • Apoteka: 663-561
 • Fakturna služba: 655-611
 • Stacionar i porodilište: 660-826
 • Autobuska stanica: 660-462
 • Boračka organizacija: 663-265
 • Centar za kulturu: 660-574
 • Centar za socijalni rad: 660-428
 • Dom kulture: 660-757
 • Elektrodistribucija: 663-666
 • Finansijska policija: 663-638
 • Gimnazija Prnjavor: 660-346
 • Gradska biblioteka: 660-893
 • Inspekcija radA: 663-286
 • Tržišna inspekcija: 660-842
 • PIO: 640-200
 • Katastar nekretnina: 660-572
 • Kolo srpskih sestara: 663-186
 • Komunalno preduzeće "Park": 660-685
 • Ministarstvo za izbjegla lica: 660-845

Za potpun pregled sajta preporučujemo Vam Mozilla Firefox.