Brčko

Prostor na kojem se nalazi Brčko naseljen je još od davnina, o čemu svjedoče različiti predmeti pronađeni na ovom području. Na osnovu geografskog položaja, privrednih i drugih kapaciteta, ovaj grad danas predstavlja privredni i kulturni centar Bosanske Posavine.

Prostire se na površini od 493 km2 posavske doline, od rijeke Save do obronaka planine Majevice. Osim rijeke Save, brčanskim krajem protiču rijeke Brka, Tinja, Lomnica, Srnica i Lukavac.

Odlukom Međunarodnog arbitražnog tribunala, 08.03.2000. godine uspostavljen je Brčko distrikt. Prema procjenama, u distriktu živi od 95.000 do 100.000 stanovnika, a od toga oko 50.000 u gradu.

Prema svom statutu, kojeg je proglasio Robert W. Farrand (prvi supervizor za Brčko), distrikt Brčko jedinstvena je administrativna jedinica lokalne samouprave, pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Ima vlastitu multietničku administraciju, policiju i pravosuđe.

Građanima pruža sve potrebne slobode. Ravnopravno se koriste srpski, hrvatski i bosanski jezik, te latinično i ćirilično pismo. Funkcionisanje distrikta nadzire za sada međunarodni supervizor.

Za potpun pregled sajta preporučujemo Vam Mozilla Firefox.