Mrkonjić Grad

Važniji telefoni

 • Centar za obaviještavanje 121
 • Policija  122
 • Vatrogasci 123
 • Hitna Pomoć  124
 • MUP - Stanica javne bezbjednosti  211-028, 211-042, 211-172
 • MUP - Saobracajna policija  211-386
 • Služba OIO  211-227
 • Vatrogasno društvo  211-071, 211-482
 • Dom zdravlja Dr Jovan Rašković  211-284
 • Autobuska stanica  211-093
 • AMS MG  211-411
 • Opština 213-046, 213-094
 • Opština – Inspekcija 211-324, 211-461
 • Opština – Katastar 211-355
 • Sud za prekršaje 211-064,  212-805
 • Osnovni sud  212-094
 • Okružno javno tužilastvo  211-216
 • Republička uprava javnih prihoda  211-272
 • Ministarstvo za raseljena i izbjegla lica  211-507
 • Javni fond za zdravstveno osigururanje  211-321

Za potpun pregled sajta preporučujemo Vam Mozilla Firefox.